Ten Duis Nieuwsfeed Volg ons op Linkedin

Trots op weer een CEDEO keurmerk

Alweer voor de vierde keer op een rij hebben wij onze CEDEO certificering behaald! Het lijkt bijna normaal te worden, maar niets is minder waar. Naast dat wij er enorm trots op zijn dat we ook deze keer het keurmerk voor Outplacement, Loopbaanbegeleiding en coaching weer hebben behaald, is het iedere keer weer een enorme bevestiging van ons werk en mooi om te zien waar we door onze klanten op gewaardeerd worden.

CEDEO heeft onze coaching-, loopbaanbegeleiding- en outplacementtrajecten weer onder de loep genomen. Deze organisatie meet, keurt en waarborgt iedere 2 jaar de kwaliteit van HR dienstverleners. Bedrijven stellen een hulpvraag m.b.t. één of meerdere medewerkers. Deze medewerkers gaan een intensief traject in, waarbij zij én de opdrachtgever erop moeten kunnen vertrouwen dat ze de begeleiding krijgen die de medewerker(s) echt verder helpt. Een keurmerk van CEDEO (met een geldigheid van twee jaar per keuring) geeft de belofte dat uw medewerkers bij Ten Duis personeelsmanagement in goede, professionele handen zijn.

Met deze belofte zijn we ook de afgelopen twee jaar weer onze trajecten ingegaan. En hoe mooi is het dat onze klanten in het onderzoek ook deze keer weer ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ zijn over onze dienstverlening. Waarbij het grootste deel aangeeft ‘zeer tevreden’ te zijn. Het is het bewijs dat onze inspanningen en de betrokkenheid die onze coaches dagelijks tonen zijn vruchten afwerpen.

Nu hoor ik je denken: ‘Leuk om te lezen! Maar waar zit het hem dan concreet in?’ Het mooie van dit onderzoek is dat we de reacties van de respondenten anoniem te lezen krijgen. Wat de opdrachtgevers vooral sterke punten vinden in de samenwerking met ons is: de snelheid, de korte lijnen en de persoonlijke aanpak. Zo lichten twee respondenten toe:

“Sterk vind ik de doortastendheid richting de medewerker. Ik zie snel resultaat van het traject. Soms is het een hele praktische aanpak met het even resetten van de medewerker in het proces, waarin hij zit.”

“Ze durven de mensen heel eerlijk te spiegelen en weten de verbinding te maken om pijnpunten te bespreken.”

‘Ook wordt er met veel enthousiasme door de respondenten gesproken over de uitvoering van de trajecten’, geeft de onderzoeker van CEDEO aan. Waarbij vooral het maatwerk dat wij leveren en de kwaliteit van de adviseurs sterk naar voren komt. Woorden als deskundig, betrokken, flexibel en klantgericht worden genoemd. Dit zeiden enkele respondenten hierover:

“Ze hebben veel vakkennis en gaan doelgericht te werk. Belangrijk vind ik ook, dat ze naast de kandidaat ook oog hebben voor de werkgever. Daardoor zorgen ze voor een win-win situatie”

“De coach is heel eerlijk en oprecht in de manier van aanpakken van het traject.”

“De opbouw is goed met eerst kijken naar jezelf en het eigen verhaal en vervolgens assessments op het gebied van competenties en ook het betrekken van je eigen collega’s bij je coachingsproces.”

“Ik ben mij meer bewust geworden van mezelf, met ook aandacht voor de arbeidsmarkt.”

Ook over onze aanpak en professionaliteit waren ze te spreken:

“Het doel voor de kandidaat was om een sprong voorwaarts te maken in zijn groei en daarvoor hebben de medewerker en wij de tools gekregen.”

“De gemaakte afspraken worden altijd correct nagekomen en daarnaast is er ook veel flexibiliteit, als het gaat om het aanpassen van afspraken en de wensen van de medewerker of ons.”

Ook deze keer is het weer mooi om deze positieve woorden te lezen, en het stimuleert ons ook om verder te groeien. Het sterkt ons in onze ambitie mens en organisatie in ontwikkeling te brengen. En het blijft ieder traject weer voldoening geven wanneer kandidaat en opdrachtgever tevreden zijn. Want uiteindelijk is ieder traject persoonlijk en wordt het individueel gewaardeerd. 

Wij blijven de komende jaren zo doorgaan en hopen ook de komende tijd weer te doen wat we het liefste doen: Mens en organisatie tot bloei brengen!

De collega’s van Ten Duis personeelsmanagement

Terug

01-10-2019


Top