Ten Duis Nieuwsfeed Volg ons op Linkedin

Op zoek naar je vitaliteit

Het is een term die je steeds vaker hoort: vitaliteit. Het klinkt als een trend die samenhangt met de superfoods en fitnessrages. Met meditatievakanties en health blogs.  Maar is het een modeverschijnsel dat weer overwaait? Of is het een heel gebruikelijk woord dat weergeeft hoe fit je lichamelijk en mentaal bent. Een benaming voor de mate waarin je met plezier in je werk staat? Wij geloven als bureau in dat laatste. Dat het staat voor de mate van energie, motivatie, veerkracht, bevlogenheid en productiviteit van een werknemer óf een bedrijf. Vitaliteit ervaar je als je doet waar je zelf voor gekozen hebt. Als je doet wat je echt leuk vindt en wat goed bij je past. Wij geloven dat het onmisbaar is, op de werkvloer en in het leven.

Vitaliteit is misschien een gebruikelijk woord, maar het is zeker geen gebruikelijk gegeven voor veel mensen en organisaties. In deze tijd van economische ontwikkelingen, veranderingen van de inhoud van werk, faillissementen en ontslagen is het alles behalve vanzelfsprekend. Wij hebben in ons werk dagelijks te maken met medewerkers die heel hard werken. Die hun uiterste best doen om aan de eisen van de organisatie te voldoen, maar daarbij steeds verder van hun eigen kracht verwijderd raken. Een belangrijke rol hierin is de angst boventallig te worden verklaard en te horen dat de organisatie geen toekomst voor hen ziet. Vitaliteit is vaak dan al lang niet meer aan de orde.

Vitale organisaties en medewerkers kenmerken zich door een duidelijk beeld van waar ze goed in zijn, waar ze voor staan en wat hun doel is. Ze kennen naast hun kracht ook hun zwakke punten en kiezen op basis daarvan een koers. Niet omdat anderen het doen en ‘het schijnt te werken’, maar omdat ze er intrinsiek van overtuigd zijn dat het werkt.

Wij zijn met onze organisatie steeds bezig bedrijven en medewerkers te helpen om in deze tijden het werk aan te kunnen en hun vitaliteit te behouden en bevorderen. Zo werken we bijvoorbeeld voor organisaties in de zorg en IT. In deze branches zie je de beweging richting zelfsturende teams die georganiseerd worden rondom de klant. Deze werkstijl bevordert de vitaliteit van de medewerkers omdat hierdoor ruimte is voor hun persoonlijke voorkeur en talent. Doelstelling is dat de medewerkers zo veel mogelijk zelf de regie hebben binnen de gestelde kaders waardoor het werk efficiënter wordt georganiseerd en medewerkers meer tevreden en gemotiveerd zijn. Wat in de branches niet alleen voor de medewerkers winst is, maar zeker ook voor de klanten.

Het is mooi als het lukt om vanuit de kern vitaliteit te vinden. Bedrijven die net gestart zijn vanuit een duidelijke visie of missie hebben de vitaliteit in zich. Zij kenmerken zich door bevlogenheid, visie en wendbaarheid. Voor de bedrijven die al langer bestaan betekent het soms terug gaan naar de tekentafel, opnieuw kritisch naar zichzelf kijken en bedenken wat hun onderscheidend vermogen is en waarom ze doen wat ze doen. En als je als medewerker ofwel vanuit vrije wil, ofwel gedwongen door de situatie jezelf kritisch onder de loep moet nemen, dan geldt hetzelfde. Dus kies niet voor de veilige weg, een standaard aanpak, standaard training of standaard structuur, maar kies voor datgene dat je energie geeft, motiveert en waar je goed in bent.

Daag jezelf uit en ga op zoek naar je vitaliteit!

Terug

15-02-2017


Top