Ten Duis Nieuwsfeed Volg ons op Linkedin

Neem contact met ons op

Optimaal gebruik maken van het menselijk kapitaal binnen uw organisatie.

Mensen vormen de belangrijkste bron van handelen en daarmee bepalen zij mede het rendement van uw organisatie. Van dat menselijk kapitaal maakt u zo efficiënt mogelijk gebruik wanneer u Strategisch Human Resource Management inzet. Onze Strategisch HRM-specialisten kunnen u daarbij assisteren. Zij richten zich met hun planmatige rendementsverbetering op bedrijven en not-for-profit-organisaties.

Strategisch HRM stelt u in staat de individuele bijdragen binnen een groep te optimaliseren en de bijdrage van de groep als geheel. Rendementsverbeteringen hebben niet alleen betrekking op geld. Het kan even goed gaan om een verbetering van de kwaliteit van de productie, de dienstverlening of van de zorg. Ten Duis Personeelsmanagement heeft ruime ervaring met Strategische HRM-projecten in het bedrijfsleven, bij de overheid en in de gezondheidszorg.

Strategisch HRM volgens Ten Duis Personeelsmanagement

Ten Duis Personeelsmanagement onderscheidt zich door een planmatige aanpak van alle Strategische HRMprojecten. Onze aanpak omvat de volgende stappen:

Ondersteuning in het vervolgtraject

Wanneer dat nodig is kunt u ook gebruik maken van onze dienstverlening op het gebied van Strategisch HRM in een vervolgtraject. Als opdrachtgever kunt u in zo´n vervolgtraject een beroep doen op drie vormen van managementondersteuning:

1 Verandermanagement
Daarbij geven wij sturing en begeleiding aan de noodzakelijke gedragsontwikkeling van medewerkers. Ander gedrag is vaak een voorwaarde voor het welslagen van een ingrijpende verandering binnen een organisatie en voor het behalen van de gestelde doelen.

2 Projectmanagement
Daarbij nemen wij voor een vastgestelde periode het management op ons van een bepaald project dat moet worden uitgevoerd. Dat kan een volledig project in het kader van een uitgebracht advies zijn, of een deelproject.

3 Interim-management
Daarbij nemen wij tijdelijk het management, of een deel van het management van een organisatie voor onze rekening. Bijvoorbeeld wanneer binnen die organisatie geen uitvoerend of begeleidend manager beschikbaar is. De interim-manager van Ten Duis Personeelsmanagement levert vanuit zijn positie ook een inhoudelijke bijdrage aan het managementteam.

Top