Ten Duis Nieuwsfeed Volg ons op Linkedin

Neem contact met ons op

Outplacementtrajecten

Een reorganisatie, een functie die vervalt of een medewerker die niet naar behoren functioneert. Verschillende redenen waarom iemand op zoek moet naar een andere baan. Een moment waarop diegene de kans krijgt het heft in eigen handen te nemen en eigen keuzes te maken. Ook al voelt dat vaak niet zo. Gedwongen stoppen met een baan gaat immers vaak gepaard met emoties en negatieve gevoelens.

De kandidaat bepaalt

Onze uitdaging is dat iedere kandidaat die we begeleiden, ervaart dat hij zelf aan het stuur zit en dus zelf de route en de eindbestemming bepaalt. De kandidaat ontdekt dat een outplacementtraject inspannend is en onzekerheden met zich meebrengt, maar ook dat een traject inspirerend kan zijn en kan leiden tot nieuwe inzichten en uitdagingen.

Aanpak

De sleutel voor succes is zelfinzicht. Doel is dat de kandidaat vanuit een helder zelfinzicht zijn eigen keuzes maakt en de regie in eigen handen neemt. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wat moet ik nog leren? In onze aanpak bestaat het outplacementtraject uit verschillende fasen. De hoeveelheid tijd die aan elke fase en elk onderwerp wordt besteed, is afhankelijk van het niveau van de kandidaat. We kiezen daarom voor individuele begeleiding op maat.

Persoonlijke begeleiding

Naast contact via e-mail of telefoon, heeft de adviseur elke twee weken persoonlijk contact met de kandidaat. Hij begeleidt de kandidaat inhoudelijk door de fasen heen. De wijze van persoonlijke begeleiding stemmen we tevens af. Voor sommigen is de adviseur een `stok achter de deur´, anderen moet hij vooral enthousiasmeren.

Opdrachten

Gedurende het traject krijgt de kandidaat diverse opdrachten, passend bij de fase van het traject. Zo zetten we in module 2 het assessment in en bij module 3 de digitale loopbaanoriëntatiekit. Deze kit ondersteunt de kandidaat bij de totstandkoming van zijn persoonlijke profiel en bij het gericht zoeken naar werk.

Duur traject

Bij aanvang van het traject bepalen we de duur. Deze kan variëren van drie tot negen maanden. De kandidaat heeft maandelijks gemiddeld twee of drie gesprekken met zijn adviseur, die plaatsvinden bij ons kantoor in Enschede.

Inhoud van de modules

Module 1 Intake
We bespreken de situatie van de kandidaat, geven uitleg over de werkwijze en maken werkafspraken over het te doorlopen traject.

Module 2 Zelfanalyse
We inventariseren, mede door een assessment, de kennis, kunde, ambities en mogelijkheden van de kandidaat. Daarnaast schrijft de kandidaat aan de hand van opdrachten zijn zelfanalyse.

Module 3 Persoonlijk plan
De kandidaat brengt zijn profiel in kaart. De beantwoording van de vragen `wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wat wil ik nog leren´ staat centraal. Input is afkomstig uit het assessment en de zelfanalyse. Daarnaast kunnen andere hulpmiddelen, als kernkwadranten, een digitale loopbaanoriëntatiekit of oriënterende gesprekken, worden ingezet.

Module 4 (Arbeidsmarkt-)communicatie en Presentatie
We begeleiden de kandidaat in het zoeken naar en vinden van interessante contacten op de arbeidsmarkt. We begeleiden en stimuleren de kandidaat in het verder uitbouwen van zijn netwerk en besteden aandacht aan het cv en sollicitatiebrieven. Hierbij hebben we specifiek aandacht voor digitaal solliciteren.

Module 5 Sollicitatiebegeleiding
Hierin staat het feitelijk solliciteren centraal: analyse van vacatures, voorbereiden van gesprekken, evalueren van sollicitaties, etc. Ook hebben we aandacht voor de voortgang van het proces. Denk daarbij aan het stimuleren van proactiviteit en het blijvend actief zijn in relevante netwerken, dan wel specifieke contacten.

N.B.
Indien nodig wijken we van deze volgorde af. Het vinden van een passende baan staat voorop. Doet een goede kans zich in een vroeg stadium voor, dan plannen we op dat moment de benodigde activiteiten in.

Top