Ten Duis Nieuwsfeed Volg ons op Linkedin

Mediation

Als een conflict zo hoog oploopt dat het de werkrelatie negatief beïnvloedt, dan kan het lastig zijn er samen nog uit te komen. Mediation kan dan uitkomst bieden.

Wij bieden professionele arbeidsmediation om te helpen uw arbeidsconflict op te lossen. Bij mediation gaat het niet over schuld of over de waarheid, maar over het oplossen van een conflict. Wij zorgen voor een besloten en veilige omgeving. Geheimhouding, vertrouwelijkheid en welzijn van de gesprekspartners staan voorop.

Waarom arbeidsmediation?

Onze mediator kan helpen een arbeidsconflict op te lossen en te werken naar een duurzame oplossing. Zo bevorderen we de samenwerking in het bedrijf, de re-integratie bij ziekteverzuim en een positieve afsluiting bij het afscheid van een werknemer.

Wanneer kies je voor arbeidsmediation?

Onderwerpen van arbeidsconflict verschillen van elkaar, maar zijn vaak te herleiden tot de volgende oorzaken:

Wat doet onze mediator?

Onze mediator is een specialist in het begeleiden van beide partijen. Als mediator is zij volstrekt neutraal, zowel ten opzichte van betrokken partijen als ten opzichte van het conflict. Het is belangrijk dat betrokken partijen vertrouwen in haar hebben en zich in willen zetten om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Zij is onafhankelijk en oordeelt niet, maar helpt u om een oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is.


Top