Ten Duis Nieuwsfeed Volg ons op Linkedin

Neem contact met ons op

Coach voor professionele ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling

Mensen die een beroep doen op een coach hebben vaak het gevoel dat ze vastzitten in hun situatie. Dit komt in veel gevallen doordat ze keuzemogelijkheden niet zien. Terwijl deze er zeker wel zijn.

De begeleiding van onze coach is erop gericht de kandidaat te helpen zich hiervan bewust te worden. Met advies en handvatten van de coach komt de kandidaat meer in balans. Dit geeft ruimte voor het stellen van doelen en voor ontwikkeling.

Hoe onze coaching werkt

Onze coach begeleidt de ontwikkeling van uw medewerkers binnen hun baan. Hierbij adviseert de coach kandidaten hoe ze beter kunnen functioneren. De focus ligt daarbij op het uitvoeren van hun huidige en toekomstige taken. Het doel is vrijwel altijd gedragsverandering.

We gebruiken verschillende instrumenten, afhankelijk van de kandidaat. Alle instrumenten bieden concrete handvatten om zelf de regie te pakken en in de praktijk te oefenen. Er wordt niet alleen gepraat, maar vooral ook aangepakt.

Een van de vormen van coaching is wandelcoaching. Hierbij gaat een wandelcoach in wandelingen in de natuur de wandelcoachgesprekken voeren. Waarbij de nauur tijdens deze gesprekken kan dienen als rustgevend decor maar ook als inspiratiebron of als spiegel.

Elke persoon heeft een andere achtergrond. Het is belangrijk een coachingstraject aan te bieden dat goed aansluit op de behoefte van de opdrachtgever en de kandidaat. Daarom bieden wij verschillende coaching trajecten:

Zo wordt coaching een succes

Het coachingstraject start met een overleg met de opdrachtgever. Deze geeft hierin aan wat het doel is. Daarna wordt dit met de kandidaat in het intakegesprek besproken. Zo krijgt de inhoud van het coachingstraject vorm.

De coach en de kandidaat

Elk gesprek tussen coach en medewerker duurt anderhalf tot twee uur. Daarin helpt de coach de kandidaat in zijn ontwikkeling gericht op taak- en/of gedragselementen. Om te bepalen in welke mate op beide elementen wordt ingegaan, stellen de coach en de kandidaat vooraf doelen.

De coach geeft gerichte feedback, evalueert het gedrag en helpt de kandidaat op zichzelf te reflecteren. Daarbij zijn zowel commitment van de kandidaat als professionele integriteit van de coach voorwaarde voor een succesvol coachingstraject.

De coach en de opdrachtgever

Eerst wordt de trajectduur in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Daarna, tijdens het traject, koppelt de coach de voortgang van het proces terug aan de opdrachtgever. De vertrouwelijkheid van de coachingsgesprekken staat hierbij voorop.

Onze coachingstrajecten

Coaching voor managers

Op managementniveau neemt de behoefte aan coaching toe. Door veranderingen in organisaties groeit de complexiteit en de verantwoordelijkheid van functies op dit niveau. Daarom is het van belang voor managers om hierin mee te ontwikkelen. Onze coaching helpt managers hierbij.  

Coaching bij loopbaanbegeleiding

Coaching is van grote betekenis in een loopbaanbegeleidingtraject. Het is belangrijk dat een kandidaat achterhaalt wat kansen en groeimogelijkheden zijn binnen een bedrijf of op de arbeidsmarkt. Omdat dit niet altijd voor de hand ligt biedt een coach uitkomst. Door loopbaancoaching ontdekt iemand wat hij wil en kan. Hij bepaalt wat zijn doelen zijn en hoe hij deze bereikt.

Coaching bij outplacement

Bij outplacement is er behoefte aan begeleiding in de zoektocht naar een andere baan. Of naar andere invulling van het werk. Onze coach helpt gedurende drie tot negen maanden de situatie te accepteren. Daarin begeleidt de coach de kandidaat bij het maken van keuzes. Lees meer over de begeleiding bij outplacement.

Wandelcoaching voor meer balans

Dit traject is bedoeld voor werkende mensen in verschillende fases van hun loopbaan; starters, midcareer 'medewerkers' en senioren die allemaal een disbalans ervaren in hun werk- privé balans. Regelmatig zien we dat mensen in specifieke fasen in hun leven stress en onzekerheid ervaren doordat ze balans missen in hun werk of doordat de balans tussen werk en privé niet in evenwicht is.

De wandelcoach onderzoekt in een 5-tal wandelingen samen met deze mensen wat voor hen belangrijk is in hun leven, wat hun drijfveren zijn zowel privé als in hun werk en welke persoonlijke talenten ze daarbij kunnen inzetten.

Doordat mensen zich bewust worden van wat hen drijft en dus waar ze rekening mee willen houden in hun leven, kunnen ze gerichter na denken over welke stappen ze kunnen zetten of welke keuzes ze kunnen maken om de balans in hun leven te herstellen. Ze nemen zelf de regie weer in handen.

Counselling

Counselling helpt als iemand een verminderd gevoel van controle heeft over het leven. Dit kan zowel in werk als in de privé situatie zijn. Als het niet lukt eigen keuzes te maken. Onder counselling verstaan wij een laagdrempelige vorm van kortdurende, psychische hulpverlening. In gemiddeld drie maanden hervindt de kandidaat zijn balans. Hij leert de regie te nemen en is in staat zich staande te houden. Ook wanneer omstandigheden veranderen.

(H)erkenning en bewustzijn

Onze werkwijze is praktisch, actief en doelgericht. De eerste stap is het in kaart brengen van de ingesleten patronen. Om meer inzicht te krijgen in zichzelf, leert de kandidaat op basis van deze patronen verder te kijken naar onderliggende gevoelens, gedachten en lichamelijke reacties. Op basis van dit inzicht en de (h)erkenning leert hij vervolgens hoe hij zelf de controle kan krijgen en, in plaats van zich te laten leiden, bewust keuzes kan maken.

Download de brochure (PDF)

Top