Ten Duis Nieuwsfeed Volg ons op Linkedin

Neem contact met ons op

De meerwaarde van assessments

Om te zorgen voor meer inzicht in een kandidaat is een assessment in te zetten. Dit geeft meer informatie over een persoon dan alleen het direct waarneembare gedrag. Zo ontstaat er inzicht in de persoonlijkheid, het cognitieve niveau en de drijfveren van een (toekomstig) medewerker.

Juist de  persoonlijkheid bepaalt de reactie in bepaalde situaties. We brengen het kunnen in beeld met een capaciteitentest en een persoonlijkheidstest. Door middel van een drijfverentest wordt het willen duidelijk.

De inhoud van ons assessment

Ons reguliere assessment bestaat uit een capaciteitentest, een persoonlijkheidstest en een drijfverentest. Deze onderdelen kunnen we ook apart afnemen. De testen zijn geschikt voor mensen met diverse opleidingsniveaus en (etnische) achtergronden.

U kunt de onderdelen van het assessment inzetten voor verschillende doelen:

Capaciteiten

Met deze test meten we de volgende onderdelen bij uw (toekomstig) medewerker:

We werken met drie versies: laag, midden en hoog. Hiermee krijgt u een objectief beeld van het gemak waarmee de kandidaat het door u gewenste werk-, denk- en opleidingsniveau aankan.

Persoonlijkheid

Het resultaat van deze vragenlijst is een compleet beeld van iemands persoonlijkheid. Dit gebruiken we voor het voorspellen of verklaren van iemands werkgedrag.

Op aanvraag vertalen we de resultaten van de persoonlijkheidstest naar competenties of verwacht leiderschapsgedrag.

Drijfveren

Motivatie is van grote invloed op het functioneren van een medewerker. Ook op de mate waarin hij effectief gebruik maakt van zijn capaciteiten heeft dit een belangrijk effect.

Om te achterhalen welke waarden mensen sterk of juist minder sterk nastreven in hun werk zetten we deze drijfverentest in.

Hiermee breidt u het assessment uit

Management competence scan

Deze webbased management simulatie scan is een goede aanvulling op het reguliere assessment. Daarnaast kan hij ook worden ingezet bij selectie, coaching, loopbaanbegeleiding en outplacement.

De scan onderzoekt de volgende onderdelen:

Loopbaanoriëntatie

Hierbij onderzoeken we de motivatie en interesse van kandidaten die op zoek zijn naar ander soort werk of een nieuwe baan. Dit doen we met behulp van vragenlijsten gericht op oriëntatie op de loopbaan.

Omgaan met veranderingen

De ontwikkelingen in de arbeidsmarkt vragen flexibel gedrag en aanpassingsvermogen. Medewerkers moeten in staat zijn effectief om te gaan met verandering in hun werk en loopbaan.

De resultaten van deze test informeren u over het vermogen tot aanpassen van mensen en de mate waarin zij ontwikkelbaar zijn.

Voorkeursrollen

Met behulp van vragenlijsten brengen we in kaart welke voorkeursrollen gelden voor de kandidaat. De teamrollen van Belbin zijn hierbij het uitgangspunt. Zowel de kracht als de mogelijke valkuilen worden duidelijk. Dit geldt voor ieder individueel teamlid en voor het team als totaal.

De resultaten dragen bij aan een helder inzicht in de samenstelling van het team.

360-graden feedback

Zowel de kandidaat als een aantal feedback-gevers vullen de vragenlijsten in. De uitkomst geeft inzicht in waar de kracht van de kandidaat ligt. En waar juist een uitdaging ligt. Het gaat dan om bijvoorbeeld denkkracht of stuurkracht.

Deze test is effectief in individuele coaching trajecten en in teambuilding trajecten.

Hoe het assessment traject verloopt

  1. Elke kandidaat ontvangt een brochure met instructies en een persoonlijke uitnodiging. Hierin staat uitleg over het assessment, het programma en informatie over de testadviseur.
  2. De kandidaten maken individueel het assessment.
  3. Na afloop van het assessment vindt een interview van een uur plaats met de kandidaat. Hierin bespreken we de testresultaten en het advies aan de opdrachtgever.
  4. Een week later ontvangen kandidaat en opdrachtgever een schriftelijke rapportage van de testresultaten.
  5. De opdrachtgever ontvangt tevens een telefonische of persoonlijke toelichting*.


* Ten aanzien van geheimhouding werken we overeenkomstig de gedragsregels van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Top